Dementia friendly pictures by photographer Jeroen Snel (Dutch)

by admin

Staan we wel eens stil bij het duizelingwekkende aantal ouderen dat aan dementie lijdt? Door aantasting van de hersenen is hun wereld vervormd en vervreemd geraakt. Bernlef beschrijft dit proces in zijn boek ‘Hersenschimmen’. Op geleide van dit boek heeft Jeroen Snel beelden gemaakt die vloeibaarheid van de gedachten en gevoelens die Bernlef beschrijft tracht weer te geven.