Werkwijze ontwerp en onderzoeksbureau Alzheimer-Architecture

by admin
Ontwerp en onderzoeksbureau Alzheimer-Architecture adviseert bij het dementie-vriendelijk maken van uw woning volgens de laatste wetenschappelijke- en architectonische inzichten. Samen overleggen wij over de keuzemogelijkheden tot verbetering van uw woning, zodanig dat de mogelijkheid bestaat langer in uw vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook in het geval er sprake is van een overgang naar een verzorgingshuis, helpen wij u graag de nieuwe privĂ©ruimte in te richten.

Advies bij de keuze van de herinrichting van uw bestaande woning of een eventuele overgang naar een verzorgingshuis-omgeving bestaat uit:
.Routing en bewegwijzering
.Badkamer inrichting
.Keuken inrichting
.Woonkamer inrichting
.Kleur- en materiaalgebruik
.Akoestiek
.Sfeerbeleving
.Verlichting
.Gebruik van objecten
.Eventuele toepassing van domotica en robotica (thuis technologie)